Cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm thì hưởng thai sản thế nào?

Cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm thì hưởng thai sản thế nào?

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề chế độ thai sản cho cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm. Cả hai vợ chồng em đều tham gia bảo hiểm cùng 1 công ty được 2 năm rồi. Vợ em vừa sinh tháng 8 này thì chế độ thai sản 2 vợ chồng em được hưởng như thế nào? Xin cảm ơn.Tư vấn bảo hiểm xã hội:Cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn về chế độ thai sản cho cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

….

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành; cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm được 2 năm đến nay. Do đó, bạn và vợ bạn có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Về thời gian hưởng

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Theo đó, vợ bạn sẽ được nghỉ 06 tháng khi sinh con và bạn sẽ được nghỉ từ 5 ngày đến 14 ngày, tùy từng trường hợp sinh cụ thể của vợ bạn.

Về mức hưởng

Căn cứ khoản 1 điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, do thông tin bạn cung cấp không rõ vợ bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản là 6 tháng; với mức hưởng được tính bằng: Lương bình quân 6 tháng trước khi nghỉ sinh x 6 tháng. Ngoài ra, theo quy định tại điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014, vợ bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở là 2.600.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày vợ sinh, bạn sẽ được nghỉ từ 5-14 ngày tùy theo trường hợp vợ bạn sinh. Mức hưởng của bạn được tính bằng: Lương bình quân 6 tháng trước khi vợ sinh : 24 ngày x số ngày nghỉ hưởng chế độ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Nghỉ hết 6 tháng thai sản giờ muốn nghỉ thêm có được không?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì thắc mắc về chế độ thai sản khi cả vợ và chồng cùng đóng bảo hiểm ; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.