Đóng tiền BHYT nhiều hơn có được hưởng quyền lợi cao hơn?

Đóng tiền BHYT nhiều hơn có được hưởng quyền lợi cao hơn?

Tôi có tham gia bảo hiểm y tế ở công ty nhưng tôi phải đóng tiền bảo hiểm y tế nhiều hơn một số người khác. Như vậy, khi tôi đóng tiền BHYT nhiều hơn thì có được hưởng quyền lợi nào cao hơn hay không?Quyền lợi cao hơnTư vấn bảo hiểm y tế:

Với câu hỏi của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008; Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm  y tế, mức đóng cũng như mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể đối với từng đối tượng. Theo đó, người tham gia sẽ phải đóng BHYT và được hưởng quyền lợi BHYT theo đúng đối tượng mà mình tham gia theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: 

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHXH  như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

Quyền lợi cao hơn

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trường hợp của bạn, bạn tham gia theo đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này (đối tượng người lao động tham gia BHYT, do người sử dụng lao động đóng) thì mức đóng BHYT và mức hưởng BHYT tương ứng của bạn được quy định như sau:
– Mức đóng BHYT căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: 

Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;”

Và Điều luật này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 2. Mức đóng bảo hiểm y tế

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế“.

Theo đó, mức đóng BHYT cụ thể của bạn sẽ căn cứ vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm của bạn. Như thời điểm hiện tại bạn sẽ phải đóng 1,5 % mức tiền lương tham gia BHXH còn doanh nghiệp sẽ đóng cho bạn 3%.

– Mức hưởng BHYT căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Theo các quy định trên, khi tham gia BHYT, bạn sẽ đóng tiền BHYT theo đúng mức quy định và được hưởng quyền lợi theo đúng đối tượng mà bạn tham gia. Những người tham gia theo cùng đối tượng giống bạn sẽ có mức đóng BHYT và hưởng quyền lợi BHYT ( 80% chi phí khám, chữa bệnh) giống nhau.

Tuy nhiên, căn cứ để đóng BHXH, BHYT đối với đối tượng là người lao động (hưởng lương do người sử dụng lao động quy định) hiện nay là mức tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động ( kể từ ngày 1/1/2016, mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT là tiền lương và các khoản phụ cấp). Do đó, mức tiền cụ thể đóng BHXH, BHYT của mỗi người lao động là khác nhau, phụ thuộc vào mức tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động đã kí kết.

Như vậy, khi thực tế đóng nhiều tiền BHYT hơn những người lao động khác nhưng bạn sẽ không được hưởng quyền lợi về BHYT cao hơn. Tuy vậy, khi tham gia BHXH, BHYT tại doanh nghiệp, ngoài quyền lợi về BHYT, người lao động còn được hưởng các chế độ BHXH: chế độ thai sản; chế độ ốm đau; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và tử tuất. Khi bạn tham gia BHXH với mức đóng BHXH cao hơn thì khi đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH này, bạn sẽ được hưởng với mức hưởng cao hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Khám chữa bệnh đúng quy định khi tham gia bảo hiểm y tế được chi trả bảo hiểm như thế nào?

Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

 Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.