Hưởng trợ cấp mất sức lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Hưởng trợ cấp mất sức lao động

Tôi có câu hỏi về hưởng trợ cấp mất sức lao động cần được tư vấn. Tôi là người đang hưởng chế độ mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg. Năm nay tôi đã 65 tuổi. Hiện nay tôi được một công ty mời về làm việc tại đây . Ký hợp đồng với thời hạn 03 năm. Hiện nay công ty yêu cầu tôi phải đóng BHXH, BHYT. Và giải thích rằng chỉ có người đang hưởng lương hưu mới không phải đóng BHXH, còn trường hợp của tôi vẫn phải tham gia bình thường. Mong luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp này!hưởng trợ cấp mất sức lao độngTư vấn Bảo hiểm xã hội

Với trường hợp của bạn về hưởng trợ cấp mất sức lao động, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về tham gia bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

4. Người lao động quy định tại các Điểm 1.1 và 1.2 Khoản 1 Điều này là người giúp việc gia đình và người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hằng tháng dưới đây thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

d) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg); Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (Quyết định số 613/QĐ-TTg);”

Theo đó, bạn là người đang hưởng chế độ mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai, về tham gia bảo hiểm y tế:

Căn cứ vào Điều 17, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1.Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4;

3.Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

3.2. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

7.Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều này. Riêng đối tượng tại Điểm 3.5 Khoản 3 chỉ tham gia theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi; đối tượng quy định tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều này đóng theo thứ tự như sau: do tổ chức BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và UBND cấp xã đóng.”

Như vậy, trường hợp này bạn vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và đơn vị đóng; vừa thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng; do đó bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng là người lao động. Và quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao hơn.

hưởng trợ cấp mất sức lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trường hợp bạn đang hưởng chế độ mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; thì bạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hưởng trợ cấp mất sức lao động . Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 60 tuổi?

Chế độ mai táng phí của người hưởng chế độ mất sức lao động chết

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về tham gia bảo hiểm cho người lao động cao tuổi, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.