Mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Cho tôi hỏi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong năm 2018 có phải đóng bảo hiểm y tế không? Mức đóng của người lao động như thế nào?Người lao động nước ngoàiTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài tại Việt Nam; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm tham gia BHYT

Căn cứ Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

3. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.”

Bên cạnh đó, Điểm a khoản 1 điều 12 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1, Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Pháp luật về bảo hiểm y tế không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài. Tức là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên;

 Thứ hai, về mức đóng của người lao động

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 quy định:

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

Cụ thể, tại Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về mức đóng BHYT:

“1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

Theo quy định trên thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có mức đóng BHYT hằng tháng tối đa bằng 6%, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Cụ thể hơn, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

Người lao động nước ngoài

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng BHYT của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như người lao động Việt Nam là 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

Trên đây là giải đáp về vấn đề mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Người nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

Không tham gia bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài

Nếu bạn còn vấn đề thắc mắc cần giải đáp; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyển 24/7: 1900.6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi