Tư vấn mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017

Tư vấn mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017

Hỏi về mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017. Lương cơ sở sau 1-7-2017 là 1.300.000. Nghỉ hưu từ 1-8-2017 lương cơ sở tính lương hưu 1.300.000 hay 1.210.000? Tôi đóng 27 năm bảo hiểm xã hội tại cơ quan nhà nước thì được hưởng bao nhiêu % lương hưu ạ?Mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017Tư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về lương cơ sở tính lương hưu từ 1-7-2017

Căn cứ Điểm 3, Mục I Công văn 2696/BHXH-CSXH quy định như sau:

“I. Giải quyết các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017

3. Chế độ hưu trí

– Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

– Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng”.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01-7-2017 trở đi thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Vì thế, trường hợp nghỉ hưu từ 1-8-2017 lương cơ sở tính lương hưu là 1.300.000 đồng/tháng.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ hưu trí

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Theo đó, mức lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

– Trước 1/1/2018: 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức tối đa bằng 75%.

– Sau 1/1/2018: 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

+) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;  Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

+) Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm tăng thêm 2%.

Chúng tôi xin chia 02 trường hợp để tư vấn tỷ lệ hưởng lương hưu cho bạn như sau:

– Trường hợp lao động nữ:

+) 15 năm đầu được tính bằng 45%;

+) Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 3% = 36%;

+) Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 36% = 81% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

Mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017

Tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 75%.

Ngoài ra, do thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 02 năm x 0,5 tháng = 01 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Trường hợp lao động nam:

+) 15 năm đầu được tính bằng 45%;

+) Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 2% = 24%;

+) Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 24% = 69%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 69%.

Kết luận:

– Trường hợp nghỉ hưu từ 1-8-2017 lương cơ sở tính lương hưu là 1.300.000 đồng/tháng.

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nam là 69%.

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nữ là 75%. Ngoài ra, còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 02 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là tư vấn về mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017. Ngoài ra, bác có thể tham khảo các bài viết:

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu hiện nay

Nếu có vướng mắc về mức hưởng chế độ hưu trí từ 1-7-2017; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.