Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp

Tôi muốn tổng đài hỗ trợ về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp. Công ty tôi hiện được tỉnh cấp cho thuê đất để xây dựng văn phòng, nhà xưởng trong vòng 43 năm tính từ năm 2003 và có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến năm 2016, diện tích đất đang sử dụng của công ty tôi nằm trong quy hoạch mới của tỉnh, do đó, tỉnh đã thông báo thu hồi đất. Tôi muốn hỏi các quy định về việc đền bù khi thu hồi đất của doanh nghiệp?thu hồi đất của doanh nghiệpTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề thu hồi đất của doanh nghiệp, tổng đài xin tư vấn như sau:

Doanh nghiệp bạn được UBND tỉnh cho thuê đất từ năm 2003 và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do diện tích đất đang sử dụng của công ty nằm trong quy hoạch mới của nên tỉnh đã thông báo về việc thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất được thực hiện như sau:

Thứ nhất, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi;

Do bạn không nói rõ, công ty bạn là thuê đất trả tiền hàng năm hay thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nên chúng tôi chia thành 02 trường hợp sau:

Trường hợp 01: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Căn cứ Khoản 3 Điều 81 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:

3. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại.”

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định:

“5. Đối với đất sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có nguồn gốc do được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người có đất thu hồi không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”

Như vậy, công ty bạn được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê vào năm 2003 nên khi bị thu hồi không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP. 

Trường hợp 02: thuê đất trả tiền hàng năm.

Căn cứ Khoản 4 Điều 81 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“4. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.”

Theo đó, trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất.

Thứ hai, xác định mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Công ty bạn thuộc đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất theo điểm c Khoản 1 Điều 76 Luật đất đai năm 2013. Mức chi phí bồi thường được xác định theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

– Chi phí san lấp mặt bằng;

– Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

thu hồi đất của doanh nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

– Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

– Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

– Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại khi không có chứng từ

– Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Thứ ba, bồi thường chi phí di chuyển khi nhà nước thu hồi đất. (Điều 91 Luật đất đai năm 2013)

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Thứ tư, bồi thường thiệt hại về tài sản, công trình xây dựng trên đất. ( Điều 89, 92 Luật đất đai năm 2013): Tài sản, công trình xây dựng trên đất được tạo lập hợp pháp khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường.

Tóm lại

Khi tiền hành thi hồi đất của doanh nghiệp thì cơ quan nhà nước sẽ tiền hành bồi thường cho doanh nghiệp về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại , chi phí di chuyển và thiệt hại về tài sản – công trình xây dựng trên đất.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Chậm chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thu hồi đất của doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.


Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gọi ngay