Bồi thường thiệt hại công trình trên đất khi bị thu hồi

Bồi thường thiệt hại công trình trên đất khi bị thu hồi

Xin hỏi về bồi thường thiệt hại công trình trên đất khi bị thu hồi: Gia đình tôi bị thu hồi một phần đất mà gia đình tôi đang phát triển xưởng sản xuất hương. Theo đó, chúng tôi phải dỡ bỏ 2/3 diện tích của một dãy xưởng. Nay phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sản xuất. Với tình trạng như vậy, chúng tôi được bồi thường như thế nào?Bồi thường thiệt hại công trìnhTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về bồi thường thiệt hại công trình trên đất khi bị thu hồi, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 89 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:

“1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”

Theo quy định của pháp luật, khi nhà nước thu hồi đất mà chủ sử dụng phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình xây dựng gắn liền với đất mà phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo pháp luật chuyên ngành sẽ được nhà nước bồi thường. Do đó, trong trường hợp này, gia đình bạn thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật đất đai năm 2013.

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về mức bồi thường trong trường hợp thu hồi đất theo khoản 2 Điều 89 nêu trên như sau:

Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có công trình đó.

Bồi thường thiệt hại công trình

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Giá trị hiện có công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Bồi thường thiệt hại công trình trên đất khi bị thu hồi, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.


Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.