Đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Cuối năm 2016 gia đình tôi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi ghi tên chủ hộ đại diện trên sổ đỏ thì ghi sai năm sinh của tôi. Tôi sinh năm 1970 nhưng trên sổ lại ghi là 1972 thì tôi có phải đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận không? Thủ tục thực hiện thế nào ạ?đính chính năm sinhTư vấn pháp luật đất đai:

Về vấn đề đính chính thông tin thửa đất, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc đính chính thông tin năm sinh.

Căn cứ Điều 106 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Do đó, nếu có sai sót về thông tin nhân thân thì người sử dụng đất có thể đính chính lại thông tin sao cho đúng với thông tin trên giấy tờ nhân thân. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có Giấy chứng nhận nhưng sai thông tin về năm sinh của chủ hộ. Do đó, bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu đính chính năm sinh của chủ hộ trên Giấy chứng nhận.

Thứ hai, về thủ tục đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận

Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  quy định như sau:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

đính chính năm sinh

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do đó:

Bạn cần nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân của bạn cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính năm sinh cho đúng.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Nếu không muốn ghi thông tin đính chính trên Giấy chứng nhận; thì bạn có thể yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày (điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Tóm lại: bạn phải đính chính thông tin năm sinh bị sai trên Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:  Sổ đỏ bị sai thông tin điều chỉnh như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.