Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi đã hết hạn

Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi đã hết hạn

Tổng đài tư vấn cho tôi về vấn đề: Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi đã hết hạn. Gia đình tôi có 178 m2 đất nông nghiệp được Nhà nước giao, đến nay vừa mới hết thời hạn nhưng gia đình tôi vẫn muốn được tiếp tục sử dụng số diện tích đất nông nghiệp đó. Vậy Tư vấn An Nam cho tôi hỏi, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được tiếp tục sử dụng đất khi hết hạn. Tôi cảm ơn! Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định về sử dụng đất có thời hạn như sau:

“1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 129 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp

1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất:

b) Đất rừng sản xuất.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta“.

Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất

   Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó

Nếu đất nông nghiệp của gia đình bạn được nhà nước giao đã hết thời hạn mà vẫn có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đó theo thời hạn quy định là 50 năm. Khi đó, bạn sẽ nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp.

Căn cứ khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, theo đó hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết : 

Có được sử dụng tiếp đất trồng lúa khi hết hạn mà không gia hạn?

Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.