Thu hồi đất sai trình tự, thủ tục

Thu hồi đất sai trình tự, thủ tục

Thu hồi đất sai trình tự, thủ tục? Gia đình tôi được cấp sổ đỏ một mảnh đất để canh tác nông nghiệp từ lâu. Hiện nay chỗ ở hiện tại khu đất chỗ tôi được chuyển từ đất thị trấn thành đất thị xã, phần đất đang sở hữu của gia đình tôi bị quy hoạch làm khu dân cư mới. Nhưng khi thu hồi đất lại không có họp dân để thông báo cũng như không có thông tin nào cho dân biết đến khi thu đất. Vậy điều đó đúng hay sai? Gia đình tôi có quyền gì trong tình hướng này?Thu hồi đất saiTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề thu hồi đất sai trình tự, thủ tục , tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về trình tự, thủ tục thu hồi đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 67 Luật đất đai năm 2013 về thông báo thu hồi đất:

“Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.”

Như vậy, trước khi quyết định thu hồi, cơ quan nhà nước phải thông báo thu hồi đất cho người dân biết trước ít nhất 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Việc thông báo phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Do đó việc cơ quan nhà nước thu hồi đất làm khu dân cư mới nhưng không thông báo cho gia đình bạn thì không đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai về quyền lợi khi thu hồi đất

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn bị thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp nên căn cứ theo Khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

Thu hồi đất sai

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy

Đối hộ gia đình bị thu hồi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì sẽ được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất nông nghiệp.

Do đó gia đình bạn sẽ được nhà nước bồi thường về đất và bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Nếu việc cơ quan nhà nước không thông báo thu hồi đất khiến cho gia đình bạn không được bồi thường thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện về hành vi này.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thu hồi đất sai trình tự, thủ tục .

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

c định chi phí đầu tư vào đất còn lại khi không có chứng từ

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thu hồi đất sai trình tự, thủ tục , bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.