Miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 31/3/2013 ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng tâm đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Khi đó vốn nhà nước còn tại công ty là: 277590 cổ phần tương ứng 58,67% nắm cổ phần chi phối. Trong 07 thành viên HĐQT này có 02 thành viên là người đại diện phần vốn nhà nước. Ông Trần Đức Thành...

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Công ty An Nam cho tôi hỏi thành viên hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm khi nào? Khi thành viên bị miễn nhiệm thì có bắt buộc phải bầu người thay thế không? Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Thành viên độc lập trong công ty cổ phần Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ...

TRUNG TÂM TƯ VẤN AN NAM

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gọi ngay
+ Gửi câu hỏi