Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì làm thế nào?

Chào anh, chị bên tư vấn An Nam. Tôi muốn hỏi trường hợp như sau:  Khi chủ tịch hội đồng thành viên không chịu đứng lên triệu tập cuộc họp thì các thành viên phải làm gì (mục đích của cuộc họp là để bãi miễn chủ tịch hội đồng quản trị). Cảm ơn anh, chị! Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị...

TRUNG TÂM TƯ VẤN AN NAM

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi