Hỏi về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hỏi về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Tôi có vấn đề về hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần được Tổng đài tư vấn. Công ty tôi làm ăn kém hiệu quả không phát sinh được lợi nhuận mà còn lâm vào khủng hoảng, giờ tôi muốn giải thể doanh nghiệp của tôi thì cần phải có những giấy tờ gì? hồ sơ giải thể doanh nghiệpTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp về hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Theo đó doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Thứ hai, theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Thứ ba, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Thứ tư, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp tại điểm a, b, c của khoản 1 Điều 201 chuẩn bị những loại giấy tờ sau đây:

Thứ nhất, thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Thứ hai, báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Thứ ba, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Thứ tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tóm lại

Doanh nghiệp muốn giải thể chuẩn bị hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ, vật kể trên và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để được giải quyết.

Bạn có thể tham khảo trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại bài viết:

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì còn vướng mắc cần được hỗ trợ tư vấn quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.