Mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần

Mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần

Xin chào anh chị tư vấn An Nam, em muốn tư vấn về mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần. Hợp đồng lao động của em có thỏa thuận ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật. Mức tiền lương như sau:

+) Lương ca ngày thường: 215.300 đồng/11 giờ làm việc.  Lương bao gồm cả tiền lương tăng ca và  15.300 đồng phụ cấp hàng ngày.

+) Lương ca ngày chủ nhật : 367.300 đồng/11 giờ làm việc. Lương bao gồm cả tiền lương tăng ca và 15.300 đồng phụ cấp hàng ngày.

+) Lương ca đêm chủ nhật: 433,300 đồng/11 giờ làm việc. Lương bao gồm cả tiền lương tăng ca và 15.300 đồng phụ cấp hàng ngày.

+) Tiền lương chuyên cần: 400.000 đồng/ tháng.

+) Tiền lương trong giờ hành chính là 16.000 đồng/giờ.

+) Lương tăng ca ngày thường: 24.000đồng/giờ

+) Lương làm đêm: 21.000 đồng/ tháng. Lương tăng ca đêm là 29.000 đồng/giờ.

+) Ngày chủ nhật tính 200% tiền lương, là 32.000 đồng/giờ.

+) 8h sáng đến 20h tối cũng đều là 200% của 16.000đ/h theo quy định pháp luật.

Hợp đồng thỏa thuận về mức tiền lương khi làm việc ngày nghỉ hàng tuần như thế có đúng không? Mong anh chị tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!Mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp về mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về thời gian làm việc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 và Khoản 1 Điều 106  Bộ luật lao động năm 2012:

“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.”

Như vậy, thời gian làm việc một ngày không quá 8 giờ làm việc. Thời gian làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường được coi là thời gian làm thêm. Trong trường hợp của bạn: hợp đồng lao động thỏa thuận ngày nghỉ hàng tuần của bạn là ngày chủ nhật. Do đó nếu bạn làm việc vào ngày chủ nhật thì được coi là thời gian làm thêm giờ.

Về mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần

Căn cứ Điều 97 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.”

Như vậy, mức lương làm thêm ca ngày chủ nhật = Tiền lương giờ làm việc ngày bình thường x 200% x số giờ làm thêm.

Về mức tiền lương làm thêm ca đêm ngày nghỉ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH:

“Điều 8. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x Số giờ làm thêm vào ban đêm”.

Như vậy:

Mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường x 200% + tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường x 30% + 20% x tiền lương vào ban ngày của ngày chủ nhật) x số giờ làm thêm vào ban đêm.

Về mức tiền lương 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 05/2015-NĐ/CP:

“Điều 21. Tiền lương

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

Như vậy

Tiền lương người lao động được hưởng bao gồm tiền lương cơ bản; phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do thông tin bạn cung cấp không nêu rõ các mức phụ cấp và các khoản bổ sung khác nên chúng tôi không thể tính mức tiền lương cụ thể của bạn khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần được.

Mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Tóm lại bạn tính theo công thức trên để ra mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần đúng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu mức tiền lương thỏa thuận sai, bạn có thể kiến nghị với công ty để thỏa thuận lại về mức tiền lương làm ca đêm vào ngày chủ nhật để đảm bảo quyền lợi của mình.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần tại các bài viết sau:

Thời giờ làm việc theo Bộ Luật lao động năm 2012

Tư vấn về thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm việc

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề thắc mắc về mức tiền lương khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.