Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013

Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bài viết liên quan: Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 Tổng đài tư vấn trực tuyến Luật giao thông đường bộ CHÍNH PHỦ ——- CỘNG...

Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013

Luật cư trú quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Bài viết liên quan: Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 Quyết định...

Luật cư trú 2006

Luật cư trú quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Bài viết liên quan: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Bộ luật...

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Bài viết liên quan: Bồi thường...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Bài viết liên quan: Tranh chấp đất đai và hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm Kinh doanh bưu chính cần...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.