Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003

Nghị quyết số 01/2003/NQ/HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của HĐTP- TANDTC Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 2 năm 2015  Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 NGHỊ...

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 2 năm 2015

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài __________________ Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng...

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của...

Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và...

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuân mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Bài viết liên quan: Có được rút đơn đồng thuận ly hôn khi...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.