Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015

Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 THÔNG...

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 3 năm 2015 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH...

Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015

Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 Thông tư số...

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ- CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bài viết liên quan: Bộ luật lao động 2012 Nghị...

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Bài viết liên quan: Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn...

Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015

Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Tống giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bài viết liên quan: Quyết định 1111/QĐ- BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 Quyết định...

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bài viết liên quan: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2015  NGHỊ...

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mới về mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Bài viết liên quan: Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi làm việc tại doanh nghiệp? Luật bảo hiểm...

Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014

Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Bài viết liên quan: Nghị định 127/2008/NĐ-CP của chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2008 Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của chính phủ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng...

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Bài viết liên quan: Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm...

TRUNG TÂM TƯ VẤN AN NAM

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi