Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất bắt đầu có hiệu lực vào ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014.  Luật đất đai số 45/2013/QH13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY...

Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” và quy định điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2016 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26...

Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2016

Thông tư 14/2016-TT-BYT quy định danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân; các giấy tờ hưởng chế độ thai sản; danh mục bệnh...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, theo đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,… Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11...

Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí quy định điều kiện kinh doanh khí, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh khí; kinh doanh dịch vụ khí; trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí; quản lý kinh doanh khí;… Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP...

Nghị định 46/2016/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2016

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ...

Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe

Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện)...

Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Luật bảo hiểm xã hội...

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản lý nhà nước đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Luật...

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. Luật hộ tịch số 60/2014/QH13...

TRUNG TÂM TƯ VẤN AN NAM

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi