Luật du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về du lịch. Bài viết liên quan: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật thuế thu nhập...

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012

Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Luật sửa đổi, bổ...

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.  Bài viết liên quan: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12  Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng...

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014

 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết liên quan: Cách viết hóa đơn bán hàng giảm giá, khuyến...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Bài viết liên quan: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Cách kê khai quyết toán và hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết liên quan: Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh Hồ...

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân Hướng dãn kê khai, bổ sung thuế giá trị gia tăng Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp  THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề...

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán. Bài viết liên quan: Có bắt buộc phải thuê người có chứng chỉ hành nghề kế toán làm kế toán Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Cách lập bảng kê...

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014

Thông tư của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.