19006172

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh đôi năm 2021

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh đôi năm 2021

Cho tôi hỏi tôi mang thai đôi nhưng tôi không đóng BHXH thì chồng tôi được hưởng chế độ thai sản không khi chồng tôi đang tham gia đóng BHXH được 2 năm. Tôi nghe nói được hưởng chế độ ngày nghỉ và trợ cấp. Vậy cho tôi hỏi mức hưởng cụ thể thế nào? Chồng tôi phải nộp giấy tờ gì cho công ty để được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh đôi năm 2021?lao động nam khi vợ sinh đôi

Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản 

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Theo quy định trên thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, trường hợp bạn sinh con nhưng chồng bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty thì chồng bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. 

Thứ hai, về số ngày nghỉ thai sản khi vợ mang thai đôi

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Đối chiếu quy định trên, bạn mang thai đôi thì chồng bạn được nghỉ 10 ngày làm việc, trường hợp bạn được chỉ định phẫu thuật thì chồng bạn được nghỉ 14 ngày làm việc.

Về mức hưởng khi nghỉ việc chăm vợ sinh:

Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Mức hưởng một ngày của bạn sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày.

Thứ ba, điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, trường hợp bạn sinh con nhưng không tham gia đóng BHXH thì khi chồng bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng bạn được nhận trợ cấp một lần bằng 02 mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh cho mỗi con. Trường hợp bạn sinh đôi thì mức lương cơ sở đang là 1.490.000 (Nghị định 38/2019/NĐ-CP) thì chồng bạn sẽ được nhận là 5.960.000 đồng cho 02 con.

lao động nam khi vợ sinh đôi

Thứ tư, giấy tờ chồng bạn phải nộp cho công ty để được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh đôi năm 2021

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH về hồ sơ để lao động nam hưởng thai sản:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.4. Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tui mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tui.

Như vậy, lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải chuẩn bị bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con để được hưởng chế độ thai sản. Theo đó, chồng bạn phải nộp bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con cho công ty (Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) để được nhận đủ quyền lợi của mình.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc bạn có thể liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến về chế độ thai sản 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Chi trả chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam