19006172

Có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc

Có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc

Tôi đóng bảo hiểm ở công ty từ năm 2005 đến nay thì đủ tuổi nghỉ hưu và nên mệt quá phải xin nghỉ công ty. Giờ tôi về định đóng bảo hiểm tự nguyện cho những năm còn thiếu thì có được hay không? Tôi có thể đóng theo cách thế nào để nhanh được hưởng lương hưu nhất? Khi đủ điều kiện thì tôi có cần nộp hồ sơ hưởng hưu cho công ty cũ không trong khi tôi đã nghỉ việc lâu rồi? Và trung bình lương của tôi sẽ được tính như thế nào? Tôi cám ơn!phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn online về chế độ hưu trí 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về đối tượng được tham gia đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”.

Bên cạnh đó, theo Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Điều 8. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu đã nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu nên bạn được phép tham gia đóng BHXH tự nguyện để cho đủ số năm tham gia đóng BHXH bắt buộc để hưởng lưu hưu.

Thứ hai, về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 9. Phương thức đóng

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

Do bạn đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu, và đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm nên bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 5 năm còn thiếu để được lấy lương hưu luôn.

Thứ ba, về việc có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc không

phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định này thì người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện phải tự nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, khi bạn đã nghỉ việc và đang đóng BHXH tự nguyện thì phải không phải gửi hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty mà nộp trực tiếp ra cơ quan  bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết về Có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc.

Nếu còn vướng mắc về Có phải nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho công ty khi đã nghỉ việc; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến về chế độ hưu trí 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam