19006172

Điều kiện và tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021

Điều kiện và tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021

Điều kiện và tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021? Tôi là nam năm nay 60 tuổi, đang làm việc tại một công ty xây dựng. Sang năm 2021 này tôi muốn về hưu thì tôi phải đáp ứng những điều kiện gì. Tôi đã đóng bảo hiểm được 22 năm. Vậy cho tôi hỏi khi về hưu mức hưởng lương hưu của lao động nam như tôi được bao nhiêu?tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Điều kiện và tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động năm năm 2021

Căn cứ theo quy định tại khoản a điểm 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”.

Tuổi nghỉ hưu mới nhất được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Trong trường hợp của bác, nếu năm 2021 bác đủ tuổi về hưu là 60 tuổi 3 tháng, đồng thời bác đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bác đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam

Thứ hai, về cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021

Mức lương hưu hàng tháng của bác sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: 

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Như vậy:

Theo Luật bảo hiểm xã hội mới khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì nếu trước năm 2018 thì lao động nam sẽ được hưởng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm và thêm mỗi một năm đóng thì tăng 2%; còn lao động nữ được hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ứng với 20 năm đóng và thêm mỗi một năm thì tăng 3%. 

Trường hợp sau năm 2018 thì cách tính được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 với số năm đóng bảo hiểm tương ứng với 45% tháng lương bình quân thay đổi theo từng năm như sau:

+) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Do đó, bác về hưu năm 2021 thì 19 năm đầu được tính là 45%, 3 năm tiếp theo mỗi năm thêm 6% nên tổng tỉ lệ hưởng lương hưu của bạn là 49%.

Nếu còn vướng mắc về Điều kiện và tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động nam năm 2021; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam