19006172

Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021

Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021

Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021? Tôi là lao động nữ. Năm nay tôi 46 tuổi có 15 năm làm công việc nặng nhọc và đã đóng BHXH 21 năm vì sức khỏe tôi muốn về hưu năm 46 tuổi có được không? Tôi đã nghỉ việc thì có được bảo lưu thời gian đóng BHXH khôngngười làm việc nặng nhọc

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Như vậy, với trường hợp này, điều kiện để bạn được nghỉ hưu khi làm công việc nặng nhọc độc hại bao gồm:

– Là lao động nam từ đủ 55 tuổi 3 tháng, nữ từ đủ 50 tuổi 4 tháng;

– Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

– Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên.

Do đó trường hợp bạn là lao động nữ năm nay mới chỉ có 46 tuổi nên bạn chưa đủ điều kiện về tuổi nên bạn không thể nghỉ hưu trong trường hợp này.

người làm việc nặng nhọc

Thứ hai về vấn đề bảo lưu thời gian đóng HXH 

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, năm nay bạn 46 tuổi. Do đó, bạn chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu. Trong trường hợp bạn đã đóng 21 năm bảo hiểm xã hội thì bạn có thể bảo lưu thời gian 21 năm đóng bảo hiểm xã hội này và chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu. 

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Điều kiện về hưu đối với người làm việc nặng nhọc năm 2021, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-->Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu năm 2021

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam