19006172

Hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021

Hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021

Tôi vừa hưởng hết tháng cuối cùng của bảo hiểm thất nghiệp. Đến tháng 5/2021 này tôi sẽ đủ 60 tuổi 3 tháng để về hưu. Cho tôi hỏi tôi dừng đóng BHXH ở công ty hơn 1 năm nay thì khi nghỉ việc tôi cần chuẩn bị các giấy tờ gì để được hưởng lương hưu. Khi tôi nộp hồ sơ hưởng lương hưu thì sau bao nhiêu ngày sẽ được giải quyết?Hồ sơ hưởng lương hưu

Dịch vụ tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì đối với trường hợp của bạn đã nhận xong trợ cấp thất nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ sau để được hưởng lương hưu: 

– Sổ BHXH.

– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Bn khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận TN-Trả KQ của cơ quan BHXH quận, huyện nơi bạn đang cư trú.

Hồ sơ hưởng lương hưu

Về thời gian giải quyết chế độ lương hưu:

Căn cứ Khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bên cạnh đó căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì đối với trường hợp của bạn đã nộp hồ sơ đầy đủ để hưởng lương hưu thì thời gian giải quyết lương hưu của bạn được tính như sau: 

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

1. Giải quyết

1.1.2. Giải quyết hưởng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b1) Đối với giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b2) Đối với giải quyết hưởng lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b4) Đối với giải quyết hưởng chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

 

Như vậy, thời hạn giải quyết chế độ cho người lao động là 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về vấn đề Hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021.

Nếu còn vướng mắc về Hồ sơ hưởng lương hưu khi đã nghỉ việc ở công ty năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn online về chế độ hưu trí: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

--> Hồ sơ giám định hưởng chế độ hưu trí trước tuổi

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam