19006172

Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào

Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào

Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào? Tôi là lao động nam, làm trong ngành nặng nhọc độc hại nguy hiểm, đi giám định mức suy giảm khả năng lao động thì đạt 82%. Năm nay tôi đã 50 tuổi 3 tháng và đã đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu thì có được hay không và cách tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu trong trường hợp này của tôi như thế nào nếu trong năm nay tôi được về hưu. 

Năm 2021 suy giảm 81%

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi về Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

Thứ nhất, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định thì:

“Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động


b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Do bạn là lao động nam, năm nay đã 50 tuổi 3 tháng có đóng BHXH 30 năm và đã giám định mức suy giảm khả năng lao động đạt 82% nên bạn đã có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật

nam 2021 suy giam 81 thi ti le huong luong huu tinh the nao 3

Thứ hai, về vấn đề Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định vấn đề Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào như sau:

“…2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.”

Do đó tỉ lệ phần trăm lương hưu của bạn là:

19 năm đầu được tính bằng 45 %

11 năm tiếp theo được tính bằng 11 x 2% = 22 %

Tổng hai tỉ lệ trên bằng 45 + 22 = 67 %

Trường hợp của bạn là về hưu trước 5 tuổi mà mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giảm 2%, nên tỉ lệ phần trăm lương hưu của bạn được hưởng hàng tháng sẽ  là: 67% – 10%= 57%

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Năm 2021 suy giảm 81% thì tỉ lệ hưởng lương hưu tính thế nào, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-->Cách tính mức giảm lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam