19006172

Người làm việc khai thác than được về hưu khi đủ bao nhiêu tuổi?

Người làm việc khai thác than được về hưu khi đủ bao nhiêu tuổi?

Tôi là nam hiện đang làm công việc là công nhân khai thác than trong hầm lò. Tháng 5/2021 này thì tôi đủ  51 tuổi có 30 năm đóng BHXH bắt buộc trong đó có 20 năm làm công việc khai thác than thì được hưởng chế độ hưu trí chưa? Khi tôi về hưu thì tỉ lệ hưởng lương hưu của tôi được tính thế nào?việc khai thác than

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Người làm việc khai thác than được về hưu khi đủ bao nhiêu tuổi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định như sau:

“Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;”

Như vậy, theo quy định trên nếu làm công việc khai thác than trong hầm lò mà từ đủ 50 tuổi 3 tháng đối với nam và 45 tuổi 4 tháng đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc này thì đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bạn là nam đang làm công việc khai thác than trong hầm lò, năm nay đã 51 tuổi và có 30 năm đóng BHXH bắt buộc nên bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu khi về hưu trong năm 2021. 

Thứ hai, về tỉ lệ hưởng lương hưu khi làm việc khai thác than

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là việc khai thác than do sức khỏe kém nên nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 5/2021 khi đủ 51 tuổi. Bạn có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội , Trường hợp này, mức hưởng của bạn được tính như sau:

+ Với 19 năm đầu đóng BHXH, bạn được hưởng 45% bình quân tiền lương trong cả quá trình đóng BHXH.

+ Với 11 năm còn lại bố của bạn được hưởng 22% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Tổng hai tỉ lệ trên là 67%.

Trên đây là bài viết về vấn đề NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2021

Độ tuổi về hưu trước tuổi cho lao động nữ năm 2021

Nếu còn vướng mắc về Người làm việc khai thác than được về hưu khi đủ bao nhiêu tuổi?; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam