19006172

Sang năm 2021 nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết không?

Sang năm 2021 nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết không?

Tôi mang thai đôi nhưng đến tuần 27 thì thai bị chết lưu. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi được giải quyết nghỉ bao nhiêu ngày? Mức hưởng quy định thế nào? Chồng tôi có được hưởng chế độ chăm tôi không? Trường hợp tôi nộp hồ sơ thai sản muộn 2 ngày so với quy định thì có giải quyết được không? Hai vợ chồng tôi đều đang đi làm và đóng BHXH ở công ty. Tôi đã đóng BHXH được 6 năm và lương 8 tháng gần đây của tôi là 7.500.000 đồng.hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Sang năm 2021 nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, số ngày nghỉ khi mang thai đôi nhưng thai bị chết lưu

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 10. Thời gian hưởng chế độ thai sản

3. Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu.

Trường hợp tất cả các thai đều chết lưu thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng.”

Dẫn chiếu Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Căn cứ vào các quy định trên, trong trường hợp lao động nữ mang thai đôi mà cả 02 thai đều chết lưu thì thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng.

Trong trường hợp của bạn, bạn mang thai đôi mà cả 02 thai đều chết lưu ở tuần 27 nên tối đa bạn được nghỉ là 50 ngày. Số ngỳ nghỉ cụ thể được xác định theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai chết lưu

Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày”.

Bạn cho biết bạn đóng BHXH được 6 năm và lương làm căn cứ đóng BHXH của bạn này là 7.500.000 đồng. Khi đó, mức hưởng của bạn được xác định như sau:

7.500.000 đồng / 30 ngày x số ngày được nghỉ

hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết

Thứ ba, nếu nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết chế độ không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

Theo quy định trên thì trường hợp vượt quá thời hạn nộp hồ sơ do lỗi của người lao động thì phải giải trình để cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết chế độ. Do đó, trường hợp bạn nộp hồ sơ muộn thì bạn có thể đề nghị đơn vị gửi kèm theo văn bản giải trình để cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét để giải quyết

Trên đây là bài viết về Sang năm 2021 nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết không?

Mọi thắc mắc liên quan đến Sang năm 2021 nộp hồ sơ thai sản muộn có được giải quyết không, bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Đi làm khi đang nghỉ chế độ thai chết lưu có được hưởng lương?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam