19006172

Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66%

Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66%

Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66%? Tôi là nam làm nhân viên ngân hàng và đóng bảo hiểm 36 năm. Tôi về hưu trước 3 tuổi và mất sức lao động 66%. Như vậy tôi được hưởng lương hưu và trợ cấp như thế nào? Xin tư vấn cho tôi được rõ!về hưu do mất sức lao động

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66% của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Về vấn đề Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66% được quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức lương hưu hàng tháng như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%...”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

“Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, bạn về hưu trước 3 tuổi và có 36 năm đóng bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu của bạn được xác định như sau:

+ 19 năm đóng bảo hiểm xã hội: 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+ 17 năm đóng bảo hiểm xã hội tiếp theo; mỗi năm được tính thêm 2%: 17 x 2%= 34% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 34% = 77% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

+ Bạn có 03 năm nghỉ hưu trước tuổi; mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ 2%: bạn bị trừ là 6%

Do đó, tổng mức hưởng của bạn là: 75% – 6% =  69%.

Bạn có 01 năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu bạn còn được hưởng trợ cấp một lần.

về hưu do mất sức lao động

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%; cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, mức trợ cấp của bạn là: 01 năm x 0,5 = 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Kết luận

Bạn được hưởng 69% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và nửa tháng bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu còn vướng mắc về Tỉ lệ hưởng lương hưu khi về hưu do mất sức lao động 66%; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Mẫu đơn đề nghị để hưởng chế độ tử tuất năm 2021

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam