19006172

Tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV năm 2021

Tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV năm 2021

Mẹ tôi là bác sỹ ngoại khoa tại bệnh viện đa khoa huyện. Công tác tại bệnh viện đến tháng 4/2021 là được 32 năm và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bệnh viện. Trong quá trình mẹ tôi làm việc, không may mẹ tôi bị phơi nhiễm HIV/AIDS. Do sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, muốn xin nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí có được không và mức hưởng lương hưu của mẹ tôi là bao nhiêu? Xin cảm ơn!lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất; điều kiện hưởng lương hưu

Căn cứ tại khoản 1 điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Theo đó; người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không cần đáp ứng về tuổi. Do đó, me bạn trong quá trình làm việc tại bệnh viện không may bị nhiễm HIV/AIDS và hiện tại sức khỏe không tốt đồng thời đã có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy mẹ bạn đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Thứ hai, về Tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV năm 2021

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“ Điều 56. Mức lương hưu hàng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Dựa theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của mẹ bạn, mẹ bạn đóng bảo hiểm xã hội 32 năm nên mức hưởng lương hư được tính như sau:

Như vậy, mức lương hưu bác được nhận là: 45% + 34% = 79% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Do mức hưởng 79% vượt quá mức 75%, mức tối đa mức lương hưu hàng tháng.

lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV

Căn cứ điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bố bạn được hưởng thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

“Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định trên, mẹ có số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 02 năm. Như vậy mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của mẹ bạn là 1 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, khi về hưu, mẹ bạn được hưởng mức lương hưu hàng tháng là 75% mức bình quân thu nhập đóng BHXH đồng thời mẹ bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 1 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Nếu còn vướng mắc về Tính tỉ lệ hưởng lương hưu cho bác sỹ nữ bị nhiễm HIV năm 2021; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-->Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam