19006172

Tuổi về hưu đối với người làm công việc nặng nhọc năm 2021

Tuổi về hưu đối với người làm công việc nặng nhọc năm 2021

Bố tôi năm nay 51 tuổi. Bố có đóng BHXH được 28 năm trong đó có 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; bị suy giảm khả năng lao động 61%. Vậy cho tôi hỏi đến tháng 5/2021 này chị ấy đủ 51 tuổi 3 tháng thì có được về hưu không? Nếu có thì được hưởng lương hưu như thế nào?Tuổi về hưu đối với người

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Tuổi về hưu đối với người làm công việc nặng nhọc năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề Tuổi về hưu đối với người làm công việc nặng nhọc năm 2021

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì: 

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo thông tin mà bạn cho biết, bố bạn muốn nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2021 này khi đủ 51 tuổi 4 tháng. Bố bạn đã có 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; bị suy giảm khả năng lao động 61% và có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy nên bố bạn đáp ứng được điều kiện về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Thứ hai, về cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

tuoi ve huu doi voi nguoi lam cong viec nang nhoc nam 2021 2

Vậy tỉ lệ lương hưu của bố bạn như sau:

+ 19 năm đầu tính là 45%;

+ 9 năm sau đó tính bằng 9 x 2% = 18%

+ Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 18% = 63%.

+ Nghỉ hưu trước tuổi 55 tuổi 3 tháng là 4 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 8%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của anh bạn là 63% – 8% = 55%.

Nếu còn vướng mắc về Tuổi về hưu đối với người làm công việc nặng nhọc năm 2021; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Mẫu đơn đề nghị để hưởng chế độ tử tuất năm 2021

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam