19006172

Xác định mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2021

Xác định mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2021

Tôi đã làm việc và tham gia BHXH đến nay được 21 năm, hiện tại tôi đã 52 tuổi 4 tháng. Vậy khi tôi làm việc đến khi đủ tuổi thì BHXH của tôi sẽ được 25 năm. Vậy tôi nên giám định suy giảm khả năng lao động để về luôn năm nay hay chờ đủ tuổi để được hưởng tỷ lệ lương hưu cao nhất?Xác định mức hưởng lương hưu

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn chế độ hưu trí online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Xác định mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Về vấn đề Xác định mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2021 được quy định tại Điều 169; Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;”

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;”

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

xac dinh muc huong luong huu khi ve huu truoc tuoi nam 2021

Đối chiếu quy định trên với câu hỏi của bạn như sau:

– Nếu bạn nghỉ hưu khi 52 tuổi; đóng đủ 21 năm BHXH và suy giảm KNLĐ 61% thì việc Xác định mức hưởng lương hưu của bạn được xác định như sau:

+) 18 năm đầu tính bằng 45%;

+) Từ năm thứ 19 đến năm thứ 21 là 3 năm, tính thêm: 3 x 2% = 6%;

+) Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 6% = 51%;

+) Bạn nghỉ hưu trước tuổi 55 tuổi 4 tháng là 3 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 6%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 51% – 6% = 45%.

– Nếu bạn nghỉ hưu khi đủ tuổi; đóng 25 năm BHXH, tỷ lệ lương hưu của bạn được xác định như sau:

+) 18 năm đầu tính bằng 45%;

+) Từ năm thứ 19 đến năm thứ 25 là 7 năm, tính thêm: 7 x 2% = 14%;

+) Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 14% = 59%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 59%.

Nếu còn vướng mắc về Xác định mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi năm 2021; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Cách tính mức giảm lương hưu khi nghỉ hưu sớm

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam