19006172

Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021

Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021

Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021? Tôi điều khiển xe ô tô tải của tôi nhưng xe có đăng ký hợp tác xã. Khi tôi điều khiển xe tham gia giao thông thì  bị CSGT lập biên bản lỗi điều khiển xe chở hàng nhưng không có giấy vận tải và phù hiệu xe hết hạn một ngày. Cho tôi hỏi trường hợp này tôi bị xử phạt thế nào? Hợp tác xã của tôi có bị xử phạt không?không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021

Hỗ trợ tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của  Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về việc xử phạt khi Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2  Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

2. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy theo quy định hoặc không có thiết bị để truy cập vào được phần mềm thể hiện nội dung của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) theo quy định hoặc có thiết bị để truy cập nhưng không cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu;”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa không có Giấy vận tải bằng văn bản thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thứ hai, quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô sử dụng phù hiệu xe hết hạn

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 6 và Điểm a, Điểm d Khoản 9  Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Điều khiển xe không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định (đối với loại xe có quy định phải gắn phù hiệu) hoặc có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2; điểm b khoản 3; điểm b, điểm c khoản 4; khoản 5; điểm a, điểm b, điểm d khoản 6 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Như vậy,theo quy định này bạn điều khiển xe ô tô sử dụng phù hiệu xe hết hạn sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài ra bạn sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng và bị tịch thu phù hiệu đã hết giá trị sử dụng.

không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021

Thứ hai, quy định xử phạt chủ phương tiện 

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 4  Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cấp Lệnh vận chuyển, Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) cho lái xe theo quy định;”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp hợp tác xã của bạn không cấp giấy vận tải cho bạn đi đường thì công ty của bạn sẽ bị xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Căn cứ theo quy định tại Điểm h Khoản 9  Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

9. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

h) Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 23; điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 23; điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định này.”

Như vậy, theo quy định này hợp tác xã của bạn sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền như đối với tổ chức từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000.

Mọi thắc mắc về vấn đề Điều khiển xe ô tô không có Giấy vận tải hàng hóa năm 2021 xin liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-->Mức xử phạt đối với người điều khiển xe không mang giấy vận tải khi lưu thông

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

luatannam