Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Tôi là một cổ đông của công ty cổ phần. Do nhiều yếu tố tác động nên nhiều cổ đông công ty tôi đã bỏ phiếu tán thành việc chuyển đổi công ty từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tôi không đồng ý với ý kiến này nên muốn rút vốn khỏi công ty. Tôi có thể trực tiếp yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của tôi không?Mua lại cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

“1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.”

Mua lại cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Việc chuyển đổi công ty từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên chính và việc tổ chức lại công ty. Theo Khoản 1 Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên thì bạn hoàn toàn có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Tuy nhiên bạn cần lưu ý tại Khoản 1 Điều 131 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác”.

Theo đó, bạn chỉ được công ty mua lại cổ phần nếu việc mua lại cổ phần của bạn không ảnh hưởng đến việc thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Khi yêu cầu công ty mua lại cổ phần, bạn cần chú ý những điểm sau:

– Yêu cầu của bạn phải được lập thành văn bản và gửi đến công ty trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty. Văn bản này phải có những nội dung sau: tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

– Giá mua lại cổ phần của công ty được xác định theo Điều lệ công ty hoặc giá thị trường.

– Trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, công  ty phải mua lại số cổ phần của bạn.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button