19006172

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Công ty tôi là công ty sản xuất mỹ phẩm. Chúng tôi đã nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho Sở y tế hơn 1 tháng rồi mà chưa nhận được kết quả. Anh/chị cho tôi hỏi thời hạn cấp Giấy chứng nhận là bao nhiêu ngày?Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩmTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP có quy định về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau:

“Điều 9. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

a) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến SY tế;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

b) Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phc, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

c) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

4. Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

a) Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của BY tế, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này”.

Kết luận:

Theo quy định nêu trên thì trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty bạn nộp đầu đủ hồ sơ, phí và lệ phí thẩm định Sở y tế phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho công ty bạn. Nếu hồ sơ của công ty bạn thiếu hay sai sót thì Sở y tế cũng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty bạn trong khoảng thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc liên quan bảo hiểm y tế, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam