Thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Tôi mới thành lập công ty cổ phần, được biết công ty phải họp thường niên theo quy định của pháp luật. Cho tôi hỏi bao nhiêu lâu phải họp thường niên một lần? Pháp luật có yêu cầu họp về vấn đề gì không?Họp đại hội đồng cổ đôngTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền”

Họp đại hội đồng cổ đông

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định nêu trên thì công ty bạn phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong khoảng thời gian 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp Hội đồng quản trị có thể gia hạn thời gian họp nhưng tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nội dung họp đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 như nêu trên.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Mức phạt khi không họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi