Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Mẫu đơn yêu cầu thi...

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết...

Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012

Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQ-HĐTP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ÁN...

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014

 Luật hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Bộ luật Dân sự số 33/2005/Qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 LUẬT Hộ tịch Căn...

Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự ngày 29 tháng 3 năm 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự Bài viết liên quan: Luật sư tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài 19006172 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng...

Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009

LUẬT Lý lịch tư pháp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Lý lịch tư pháp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về trình tự, thủ tục cung cấp,...

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự. PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay