Từ nơi khác đến xây nhà có phải đăng ký tạm trú

Từ nơi khác đến xây nhà có phải đăng ký tạm trú  Cho tôi hỏi: Khi xây nhà không thuộc Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, tức là các trường hợp không cần giấy phép xây dựng. Tôi từ nơi khác đến mua đất có sổ đỏ tên mình, vậy khi đến xây tôi có cần đăng ký tạm trú tại nơi ấy không hay giấy tờ gì...

Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày...

Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày tháng 11 năm 2015

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn, quản lý và sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP...

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất Bài viết liên quan: Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———   ĐƠN...

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Bài viết liên quan: Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004  NGHỊ...

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011

Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Bài viết liên quan: Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Luật nuôi con nuôi quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi. Bài viết liên quan: Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Luật...

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc.   Bài viết liên quan: Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 Luật hôn nhân và gia...

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003

Nghị quyết số 01/2003/NQ/HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của HĐTP- TANDTC Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình. Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 2 năm 2015  Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 NGHỊ...

Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 2 năm 2015

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài __________________ Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng...

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của...

Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và...

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuân mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Bài viết liên quan: Có được rút đơn đồng thuận ly hôn khi...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay