Công văn 3881/BHXH-ST

Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 quy định về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG...

Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2016

Thông tư 14/2016-TT-BYT quy định danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân; các giấy tờ hưởng chế độ thai sản; danh mục bệnh...

Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Luật bảo hiểm xã hội...

Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2014

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã đã nghỉ việc; trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm...

Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. Tham gia BHXH tự nguyện như thế nào? Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Mức đóng...

Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016

Người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thân nhân người tham gia bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội… Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng...

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013

Điều lệ Công Đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013). Bài viết liên quan: Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2015 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM...

Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013

Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2013. Bài viết liên quan: Bộ Luật lao động 2012 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY...

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây được viết là Nghị...

Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ban hành ngày 14/11/2015. Bài viết liên quan: Nghị định 103/2014/NĐ-CP...

Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015

Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 THÔNG...

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 3 năm 2015 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH...

Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015

Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. Bài viết liên quan: Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 Thông tư số...

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ- CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bài viết liên quan: Bộ luật lao động 2012 Nghị...

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Bài viết liên quan: Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button