Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” và quy định điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2016 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, theo đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,… Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11...

Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí quy định điều kiện kinh doanh khí, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh khí; kinh doanh dịch vụ khí; trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí; quản lý kinh doanh khí;… Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP...

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và quản lý nhà nước đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Luật...

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư số 78/2014/TT-BTC...

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn...

Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Bài viết liên...

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bài viết liên quan: Luật thương mại năm 2005 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 Luật thuế thu nhập doanh...

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bài viết liên quan: Luật thương mại năm 2005 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Luật kế...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp. Bài viết liên quan: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật doanh nghiệp...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi