Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết liên quan: Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh Hồ...

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007

Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân Hướng dãn kê khai, bổ sung thuế giá trị gia tăng Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp  THÔNG TƯ Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề...

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán. Bài viết liên quan: Có bắt buộc phải thuê người có chứng chỉ hành nghề kế toán làm kế toán Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Cách lập bảng kê...

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014

Thông tư của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC...

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa. Bài viết liên quan: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương...

Luật thương mại năm 2005

Luật thương mại năm 2005 quy định về hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài. Bài...

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc  Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT...

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Bài viết liên quan: Tiền lương của giám đốc có trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 Các khoản...

Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013

Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Bài viết liên quan: Các khoản thu nhập được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp Người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế có được giảm trừ gia cảnh Hồ sơ chứng minh...

Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013

Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Bài viết liên quan: Có bắt buộc phải thuê người có chứng chỉ hành nghề kế toán làm kế toán Xử lý hóa đơn với trường hợp hàng hóa trả lại Hóa đơn giá trị gia tăng xuất trả hàng nhập khẩu...

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật thuế thu...

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mọt số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Bài viết liên quan: Tiền lương của giám đốc có trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Thuê nhà cần...

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế...

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay