Các trường hợp thu hồi GCN quyền sử dụng đất

Các trường hợp thu hồi GCN quyền sử dụng đất

Xin hỏi về các trường hợp thu hồi GCN quyền sử dụng đất: Cơ quan nhà nước có quyền thu hồi GCNQSD đất trong những trường hợp nào? Việc đăng ký biến động về đất nông nghiệp khi chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang chăn nuôi chuồng trại thì có bị thu hồi không?Thu hồi GCNTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề thu hồi GCN quyền sử dụng đất, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

“2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai“.

Theo quy định trên, trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận khi đăng ký biến động đất đai như sau:

“Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

n) Chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

b) Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép“.

Thu hồi GCN

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy

Khi gia đình bạn chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang chăn nuôi chuồng trại là trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT. Theo đó, gia đình bạn phải đăng ký biến động về đất đai nhưng không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên khi đó, gia đình bạn sẽ được xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp mà không được cấp mới. Vì vậy, trường hợp này sẽ không bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thu hồi GCN quyền sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.


Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

Gọi ngay
+ Gửi câu hỏi