Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm những gì?

Chi phí đầu tư vào đất còn lại

Xin hỏi về chi phí đầu tư vào đất còn lại. Gia đình tôi bị nhà nước thu hồi đất để làm đường. Tôi được thông báo là do nhà tôi thuê đất trả tiền hàng năm nên không được bồi thường về đất mà được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại. Cho tôi hỏi chi phí này gồm những gì? Muốn được bồi thường thì cần những giấy tờ gì?Chi phí đầu tư vào đấtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.”

Theo đó chi phí đầu tư vào đất còn lại là những chi phí mà người sử dụng đất đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Về điều kiện để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

Chi phí đầu tư vào đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

“3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”.

Như vậy

Để được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại thì người sử dụng đất cần phải cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh đã đầu tư vào đất và chi phí đầu tư này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Nếu không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Phương án bồi thường sau khi thu hồi đất ở

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.