Đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu

Đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn tư vấn về đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu. Tôi mua một căn nhà cấp 4 ở nông thôn nhưng trong sổ đỏ chỉ ghi thông tin về diện tích đất. Vậy tôi có thể đăng ký bổ sung tài sản trên đất khi không có giấy phép xây dựng có được không? Tôi xin cảm ơn!Đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầuTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Luật đất đai 2013:

“Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

3. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.”

Như vậy, đối với đất chưa có tài sản được đăng ký trong sổ đỏ thì hộ gia đình – cá nhân cần tiến hành đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn mua một căn nhà cấp 4 xây tại nông thôn. Hiện trong sổ đỏ của thửa đất ghi là đất không và gia đình bạn không có giấy phép xây dựng nhà ở. Chính vì thế gia đình bạn cần yêu cần bên bán tiến hành đăng ký tài sản trước khi sang tên cho gia đình bạn.

Thứ nhất về cấp giấy phép xây dựng.

Theo điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014:

“Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;”

Theo đó  nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không thuộc trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng. Do đó căn nhà bạn mua là nhà cấp 4 xây tại nông thôn nên không cần cấp giấy phép khi xây dựng.

Thứ hai về đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu

1.Về hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu

Theo khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

– Giấy tờ về mua bán đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. Về trình tự thủ tục

Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục khi đăng ký tài sản lần đầu được quy định như sau:

– Bước 1: Bạn nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại UBND xã nếu nơi đó chưa có Văn phòng đăng ký đất đai;

– Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+)  Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký. Trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

+) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

+) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

– Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

+) Trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định như trên;

+) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

+) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

Đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầuTổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

3. Về thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại Điều 61  Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết hồ sơ là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Tóm lại

Gia đình bạn cần yêu cầu bên bán là thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu trước khi chuyển nhượng cho gia đình bạn.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Đăng ký tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai do thay đổi diện tích đất

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được công ty chúng tôi tư vấn.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.