Điều kiện trở thành giám đốc công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần thì giám đốc của công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.


Bài viết liên quan:

dieu-kien-tro-thanh-giam-doc-cong-ty-co-phanCăn cứ theo quy định tại Điều 116 Luật doanh nghiệp năm 2005Nghị định 102/2010 NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp 2005 thì giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

 Thứ nhất, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp năm 2005;

 Thứ hai, cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện đã nêu ở trên thì áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ công ty quy định;

 Đối với công ty con của công ty có cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện đã nói, Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty con không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty con đó.

Ngoài ra, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty khác.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

TRUNG TÂM TƯ VẤN AN NAM

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi