19006172

Ai được nhận 1 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà

Ai được nhận 1 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà

Chào tổng đài! Tổng đài cho tôi hỏi là đối tượng người lao động nào được hỗ trợ 1 triệu tiền thuê nhà? Vì tôi thấy có người được hỗ trợ 500000 Đồng, có người được hỗ trợ 1 triệu đồng nên gửi thắc mắc này mong được tổng đài tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về: Ai được nhận 1 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Chương III HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, tại khoản 1,2  Điều 9 có quy định như sau:

“Điều 9. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.”

Theo quy định nêu trên, người lao động quaytrở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà là 1 triệu/tháng và tối đa là 3 tháng. Hơn nữa, căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

nhận 1 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ tiền thuê nhà là 500000 Đồng/tháng (tối đa 3 tháng) còn người lao động quay trở lại thị trường lao động mới được hỗ trợ tiền thuê nhà là 1 triệu/tháng (tối đa 3 tháng).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là: Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và nơi nộp theo QĐ 08. Mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam