19006172

Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất một lần không?

Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất một lần không?

Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất một lần không? Cho tôi hỏi em trai tôi tham gia BHXH được 3 năm thì mất, em tôi chưa lập gia đình, bố mẹ đã mất chỉ còn tôi là anh trai, bây giờ tôi muốn hưởng tiền tuất một lần của em tôi theo quy định về thừa kế có được hay không?Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuấtTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất một lần không, chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần có quy định:

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Bên cạnh đó tại Khoản 6 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

6. Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.”

Theo đó, trong trường hợp của bạn thì em trai bạn chết khi không có thân nhân theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 trên thì bạn là anh trai ruột sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Từ đó dẫn chiếu đến Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận: 

Như vậy, trong trường hợp khi không có thân nhân hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trợ cấp tuất một lần sẽ được chia theo pháp luật thừa kế cho hàng thứ hai bao gồm anh, chị, em ruột của người lao động mất và những người này được hưởng phần bằng nhau.

Do đó em trai bạn chết khi không có ai ở hàng thừa kế thứ nhất, thì người ở hàng thừa kế thứ hai sẽ được hưởng khoản trợ cấp đó, trong đó bao gồm cả bạn,

Trên đây là bài viết về anh chị em ruột có được hưởng trợ cấp tuất một lần không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Mọi vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết, xin vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam