19006172

Báo giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ BHYT

Báo giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ BHYT

Công ty tôi có một trường hợp như sau: Cuối tháng 6 có 1 bạn nghỉ việc và công ty đã gia hạn thẻ BHYT cho người lao động đó rồi. Đến 10/7 kế toán mới làm hồ sơ báo giảm. Vậy thẻ BHYT của họ phải xử lý như thế nào? Hiện tại công ty tôi đã nhận thẻ cho nhân viên từ ngày 15/7.giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn: Báo giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ BHYT, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điểm 9.7 Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 quy định về cấp và quản lý thẻ bảo hiểm y tế.

“9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017.”

Bên cạnh đó, căn cứ tiết a điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về trách nhiệm của người tham gia, đơn vị, Đại lý thu

2. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu

2.1. Đơn vị

a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, hiện nay khi người lao động nghỉ việc, đơn vị không cần phải thu hồi thẻ bảo hiểm y tế và nộp lại cho cơ quan BHXH. Tuy nhiên, khi đơn vị báo giảm chậm sẽ phải đóng BHYT đến hết tháng nộp hồ sơ báo giảm và người lao động sẽ được hưởng quyền lợi về BHYT đến hết tháng đó.

Như vậy, người lao động ở công ty bạn nghỉ việc cuối tháng 6 nhưng đến ngày 10/7 mới lập hồ sơ báo giảm thì sẽ phải đóng BHYT đến hết tháng 7; công ty không phải trả thẻ và người lao động được sử dụng bảo hiểm y tế đến hết tháng 7.

Trên đây là bài viết về vấn đề Báo giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ BHYT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hướng dẫn điền mẫu D02-TS khi báo giảm lao động

Báo giảm xong thì làm thủ tục gì để chốt sổ cho người lao động

Trên đây là quy định của pháp luật về: Báo giảm lao động sau khi đã gia hạn thẻ BHYT. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam