19006172

Bảo hiểm thất nghiệp không nhận liệu có mất?

Nội dung câu hỏi:

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty được 5 năm. Tôi muốn nhờ anh, chị giải đáp một vấn đề là Bảo hiểm thất nghiệp không nhận liệu có mất? Xin cảm ơn rất nhiều!VIDEO: KHÔNG LẤY BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐƯỢC BẢO LƯU KHÔNG

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp liệu có mất?

Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp; là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục; hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp; cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp của lần nghỉ việc đó thì thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn vào lần đóng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

Việc nhiều người lao động có suy nghĩ, khi nghỉ việc mà không nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị mất quá trình đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước đó là không đúng theo quy định của luật việc làm. Bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm xã hội một lần chỉ mất khi người lao động làm thủ tục hưởng quyền lợi. khi người lao động chưa làm thủ tục đề nghị hưởng thì bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm xã hội một lần sẽ được bảo lưu và cộng dồn.

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không nhận nữa liệu có mất?

Căn cứ pháp luật: khoản 3, khoản 4 điều 53 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

Bảo hiểm thất nghiệp không nhận liệu có mất

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Như vậy, trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị chấm dứt hưởng thì chỉ có những trường hợp sau đây mới được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng:

–   Tìm được việc làm.

Lưu ý, khi người lao động tìm được việc làm phải thực hiện nghĩa vụ thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực. quá thời hạn thông báo thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại của người lao động cũng không được bảo lưu.

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Bị tòa án tuyên bố mất tích

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Thứ ba, những lưu ý khi hưởng thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc.

– Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Quá thời hạn trên với bất kì lí do gì, trung tâm dịch vụ việc làm cũng không tiếp nhận hồ sơ nữa.

– Người lao động cần tới nhận kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng đúng theo lịch hẹn của trung tâm dịch vụ việc làm. Nếu không thuộc những trường hợp đặc biệt mà người lao động không tới theo lịch sẽ bị mất quyền lợi.

– người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng. Nếu không tới thông báo hoặc tới thông báo muộn hơn 03 ngày làm việc kể từ thời điểm có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mới thì thời gian đã đóng bảo hiểm chưa hưởng sẽ bị mất.

Kết luận:

Trường hợp bạn đóng bảo hiểm được 5 năm và nghỉ việc, nếu bạn không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 5 năm đó của bạn sẽ được bảo lưu và cộng dồn vào lần đóng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

Trường hợp bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp mà không có nhu cầu hưởng nữa hoặc có việc làm, đi học có thời hạn từ 12 tháng… bạn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam