Bảo hiểm y tế cho người có công đang hưởng trợ cấp tuất

Bảo hiểm y tế cho người có công đang hưởng trợ cấp tuất

Tôi muốn xin tư vấn về bảo hiểm y tế cho người có công. Bà tôi có thẻ bảo hiểm y tế của người có công, mã CK 2. Từ ngày 01/01/2017, bà tôi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Bà tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế mã CT 4. Vậy bà tôi có thể sử dụng thẻ mã CK 2 thay cho thẻ mã CT 4 không?bảo hiểm y tế cho người có côngTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp về bảo hiểm y tế cho người có công. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

 Thứ nhất, về thẻ bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.”

Như vậy, mỗi người tham gia bảo hiểm y tế thì chỉ có một thẻ bảo hiểm y tế. Đối với trường hợp của bạn: bà bạn có hai thẻ bảo hiểm y tế cho người có công.

Thứ hai, về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

b) Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC;

CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;”

Bên cạnh đó, căn cứ điểm b Khoản 2 và điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;”

Như vậy,  theo thông tin bạn cung cấp: bà bạn có hai thẻ mang mã CK và CT. Vậy bà bạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công; đồng thời bà bạn cũng được cấp thẻ bảo hiểm y theo đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Theo đó:

+) Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014:

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.”

Như vậy, người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ tham gia theo đối tượng đầu tiền trong Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014; và sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

+) Về mã quyền lợi bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

b) Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

bảo hiểm y tế cho người có công

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

d) Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.”

Như vậy, mã số CK 2 có mức quyền lợi bảo hiểm y tế là 100% chi phí khám chữa bệnh; còn mã số CT 4 có mức quyền lợi bảo hiểm y tế là 80% chi phí khám chữa bệnh; mã CK 2 có mức quyền lợi cao hơn mã CT 4. Do đó, bà bạn cần làm hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi từ số 2 thành số 4; về thủ tục, bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Làm gì để chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế?

Kết luận:

Trong trường hợp của bạn: hai thẻ bảo hiểm của bà bạn là mã CK 2 và CT 4. Nên bà bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người trên 80 tuổi đang hưởng tuất hàng tháng (CT); nhưng bà bạn sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo mã  số 2, mức hưởng bảo hiểm là 100% chi phí khám chữa bệnh. Bà bạn cần làm thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi.

Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm về bảo hiểm y tế cho người có công tại các bài viết:

Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho quân nhân về hưu

Chuyển đổi mã quyền lợi hưu trí sang cựu chiến binh

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề thắc mắc về bảo hiểm y tế cho người có công; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi