19006172

Bệnh tái phát thì có thể yêu cầu bệnh viện cấp giấy chuyển tuyến không?

Bệnh tái phát thì có thể yêu cầu bệnh viện cấp giấy chuyển tuyến không?

Em được Bệnh viện nơi đăng kí KCB cấp giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện tỉnh, em đi khám rồi, bác sĩ hẹn khám lại vào 1/8, nhưng đến tháng 9 em mới thấy dấu hiệu bệnh tái phát thì lúc này em đi khám ở bệnh viện tỉnh có được hưởng BHYT đúng tuyến nữa hay không? Khi bệnh tái phát thì em có thể yêu cầu bệnh viện nơi KCB ban đầu xin cấp giấy chuyển tuyến không?yêu cầu bệnh viện cấp giấy chuyển tuyến

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đi khám khi giấy hẹn khám lại hết giá trị sử dụng thì có được hưởng mức đúng tuyến không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Bên cạnh đó, theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về giấy hẹn khám lại quy định rõ giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Như vậy, với trường hợp của bạn, bác sĩ hẹn bạn khám lại vào ngày 1/8, nhưng đến tháng 9 bạn mới thấy dấu hiệu bệnh tái phát  và muốn đi khám lại. Thì lúc này, giấy hẹn khám lại của bạn đã hết giá trị sử dụng, nên nếu bạn đi khám ở bệnh viện tuyến Tỉnh thì chỉ được xem là khám chữa bệnh trái tuyến.

Thứ hai, bệnh tái phát thì có thể yêu cầu bệnh viện cấp giấy chuyển tuyến không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).”

Như vậy, điều kiện để cấp giấy chuyển tuyến là bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bệnh của bạn đã được Bệnh viện nơi đăng kí KCB cấp giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện tỉnh , tức là bệnh của bạn bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị của cơ sở KCB. Nên khi mà bệnh của bạn tái phát, thì bạn có thể về nơi đăng kí KCB ban đầu thực hiện khám lại từ đầu, nếu đủ các điều kiện trên thì sẽ được cấp giấy chuyển tuyến.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thẻ BHYT có giá trị khám, chữa bệnh tại nơi khác địa chỉ thường trú không?

Quy định về phạm vi chi trả bảo hiểm y tế